Taken en verantwoordelijkheden

Van oudsher is de belangrijkste taak van de brandweer het blussen van brand. Daarnaast zijn hulpverlening en het voorkomen van brand en ongevallen belangrijke taken.

Taken brandweer

De taken van de brandweer zijn:

  • voorkomen, beperken en bestrijden van brand
  • beperken van brandgevaar
  • voorkomen en beperken van ongevallen bij brand
  • beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij andere ongevallen en bij rampen

Steeds meer preventie

De laatste jaren houdt de brandweer zich steeds meer bezig met preventie: het voorkomen van brand en ongevallen. In de zogeheten veiligheidsketen is de brandweer steeds meer in eerste schakels actief. Daarbij besteedt de brandweer veel aandacht aan het geven van voorlichting.